Klasa proizvoda: Homo Sapiens Sapiens, Model: M-71, Trgovacki naziv: Aleksandar Jovicic (R) - extra
Kratak opis
Osnovni tehnicki podaci
Mogucnosti eksploatacije
Odrzavanje
Narucivanje(YU)(ENG)
V0.9b (25-Feb-2002)